No. 200 Zhongshan 2 Road
Yuzhong District, Chongqing 400014, China
 
hit counter
PRODUCTS

[ Kaplan Turbine ]

     

    Type CJ22-L-140/2*14 6300kw pelton unit

    Type CJ22-W-90/1*11 Pelton turbine

    Runner of Type CJA237-L-215/4x20 35000kw Pelton turbine